Werklandschap EET
Hoe smaakt Rotsoord? EET brengt mogelijkheden in kaart voor voedselproductie in Rotsoord. Kunnen we met amateurs en professionals op het gebied van voedselproductie, van Rotsoord een culinaire werkplaats maken? Biedt het industriegebied een voedingsbodem voor een eetbaar landschap?

Curator: Ester van de Wiel.

Klik voor meer...
Werklandschap Kruist ICI
Wat hebben Rotsoord en Hoograven in huis? Wat gebeurt er als je de aanwezige vaardigheden en talenten zichbaar maakt – zijn kruisbestuivingen mogelijk? Werklandschap KRUIST ICI onderzoekt en inventariseert plaatselijke kennis en kunde op alfabetische volgorde; zo wordt de potentie van de wijk inzichtelijk. Diverse projecten testen dit werklandschap: Carwash Mekka tovert de lokale tankstation om tot een kruispunt van expertise; de Schuurtjes onderzoeken wat er in de wijkschuurtjes gebeurt met als vraag hoe deze activiteiten kunnen bijdragen aan de autonomie van de wijk; het Rijdend Alfabet toont en viert het vakmanschap van makers uit de wijk in een optocht door de straten.

Curator: Sophie Krier

Klik voor meer...
Helpdesk Rotsoord
Wat wil Rotsoord? In de Helpdesk komen vraag en aanbod samen in een groeiend antwoorden-magazijn met digitale bibliotheek en een tentoonstelling. Rachelle Klaassen en Daniela Dossi verzamelden de afgelopen maanden vragen van Rotsoord-bewoners over hun landschap en de infrastructuur die het doorkruist. Het antwoorden-magazijn bevat bestaande ontwerpen en kunstwerken, uit Nederland en daarbuiten, laten in 5 categorieën zien hoe het toekomstige werklandschap eruit kan zien.

Curator: Studio Makkink & Bey,
Gastcurators: Studio Maarten Kolk & Guus Kusters.

Werkoord Rotsoord
Waar wordt Het Nieuwe Werklandschap onderzocht? Op Heuveloord 140 in de het werkoord tegenover de watertoren. In het Werkoord zorgen tentoonstellingen, films, een digitale bibliotheek en antwoordenmagazijn en daarbij theorievorming in debatten en lezingen, voor een constante ideeënstroom. Dit bindt nieuwe partijen aan UM 4, voedt het ontwerpproces en stookt het debat op.

Bezoekadres: werkoord ROTSOORD Heuveloord 140, Utrecht (ingang bij de parkeerplaats van restaurant LE:EN)

Openingstijden woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur (zie verder op de website voor aanvullende (avond)programmering).

Werklandschap Verdiept
Hoe breng je de maatschappelijke waarde van ontwerp over op politiek en publiek? VERDIEPT vult het het fysieke testen en toetsen binnen 'Het Nieuwe Werklandschap' aan met theoretische beschouwing. Het loopt zo als onderzoekstraject parallel aan de andere projecten waarbij de onderzoeksfocus ligt op de spil van de biënnale: de relatie tussen werk en landschap.

Concept: Christel Vesters.

Klik voor meer...