1 juni

S van Schuurtjes

Heeft u ook een schuurtje? Of bent u geïnteresseerd in de kracht van het collectief? Op vrijdag 1 juni gaan we met makers en denkers uit de buurt in gesprek over de potentie van de schuur binnen een autonome wijkeconomie.
Dit doen we bij het kampvuur met een warm drankje.

Veel mensen onderschatten de waarde van de activiteiten die ze in hun schuur ondernemen, maar als we door om- standigheden van elkaar afhankelijk worden, is de productionele kennis die we in onze schuurtjes verbergen juist heel belangrijk.
“In een situatie waarin de crisis van zowel staat als markt voor iedereen steeds zichtbaarder wordt, kan meer kennis over andere vormen van het beheer van onze rijkdommen uitkomst bieden. (...) Goederen en hulpbron- nen die collectief worden gebruikt en beheerd zijn de ruggengraat van een goed functionerende samenleving.”

PROGRAMMA
Met korte documentaires van Know- How | Show-How over bijzondere kennis uit wijk, waaronder die van de E van Ecoloog, V van Vogelverzorger en I van Instrumentenmaker.
Wie zitten er bij het kampvuur?
O.a. wijkeconoom Nathan Rosema, buurtschilder Steven, sociaal geograaf Jan van Duppen en speciale gasten Virginia Tassinari (filosofe) en ontwerper Kirsten Algera. Gespreksleiders zijn
Arne Hendriks en Joanna van der Zanden, curatoren van de Schuurtjes.

Ontwerpers: Sophie Krier

Locatie: werkoord ROTSOORD (of Viconaterrein, bij mooi weer)

Inloop en BBQ: 19.00 uur

Aanvang: 19.00 - 22.00

Entree: een eigen bijdrage is welkom